Sistema de aire limpo de porto

  • Lubricator

    Lubricador

    A válvula redutora de presión é unha válvula que mantén estable a presión de saída axustando a presión de entrada a unha presión de saída requirida e dependendo da enerxía do propio medio. 
    Desde o punto de vista da mecánica dos fluídos, a válvula redutora de presión é unha resistencia local que pode cambiar o elemento do acelerador, é dicir, cambiando a área de aceleración, de xeito que o caudal e a enerxía cinética do fluído cambien, provocando diferentes perdas de presión, acadar o propósito de descompresión. A continuación, confíe no control e regulación do sistema, de xeito que a válvula despois das flutuacións de presión e balance da forza do resorte, de xeito que a válvula despois da presión nun certo rango de erro para manter unha constante.